Maanläheinen ja asiakaslähtöinen keskusteluapu elämän haasteissa ja pulmatilanteissa


CV:   - Erityistason psykoterapeutti Kela-pätevyyksinValviran (ent. TEO) hyväksymä

         - Pitkä psykososiaalinen työkokemus aikuisten ja nuorten kanssa

         - VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä opettajapätevyyksin

Fokus: Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen suuntaus. Ongelmien sijaan painotetaan ja etsitään ratkaisuja. Tavoitteena on toivotun, myönteisen tulevaisuuden rakentaminen tavoitteineen. Uudet näkökulmat ja mahdollisuuksien löytäminen auttavat näkemään jo olemassa olevia vahvuuksia ja voimavaroja.

Tulosyy: Esimerkiksi haastavat elämäntilanteet ja -kriisit, ihmissuhteet, ajanhallinnan vaikeus ja uupuminen sekä yleisesti mielen hyvinvoinnista huolehtiminen.

Psykoterapian avulla voit tunnistaa, ymmärtää ja käsitellä tunteitasi, ristiriitojasi ja ongelmiasi sinua eteenpäin vievällä tavalla. Saat tukea kasvun ja muutoksen mahdollisuuksien tunnistamiseen. Saatat tarvita ulkopuolista näkemystä elämäntilanteessa. Liikkeelle lähtemisen haasteesi kohti uutta elämän suuntaa voi tarvita tukea.

Kesto ja toteutus:  Yksilö- ja parivastaanotto. Tarvittavat käyntikerrat vaihtelevat yksittäisestä konsultaatiosta noin 10 kerran käyntijaksoon. Jo yhden kerran käynnistä voi olla hyötyä ajatusjäsentelyssä. Myös kuntoutuspsykoterapiakäynnit sovitaan yhdessä. Asiakkuus omakustanteisesti tai Kelan tukemana (yksilö)kuntoutuspsykoterapiana.

Yhteydenotto: Voit jättää tarvittaessa yhteydenottopyynnön. 

AJANKOHTAISTA: 09/2020:  Uudelle Kelan kuntoutuspsykoterapia-asiakkaalle yksittäinen paikka vapautumassa, mikäli päiväaika käy. Omakustanteisten yksilö- tai parikäyntien osalta aikaa voi kysyä, myös ilta-aikoja saatavilla. Koronapandemian aikana kaikki käynnit toteutuvat etänä. Otathan yhteyttä  kuullaksesi paikkatilanteen, toteutuksesta ym.